Mendix consultant

Mijn ego en de behoefte aan zelfbelang staan voortdurend in het middelpunt als zij naar hoogten reiken die voor gewone stervelingen onbereikbaar zijn. Ik zie gemoedsrust in mijn ziel als ik toekijk hoe deze IT-professionals een vergelijkbaar groeipad ontwikkelen. Het is gewoonweg verbazend hoeveel eigen inbreng en onafhankelijkheid er van individuen wordt verlangd om programma’s in hun bezit te hebben waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Ik heb moeite om een dergelijke houding te begrijpen van mensen die bekwaam lijken te zijn in hun vakgebied maar geneigd zijn tot luiheid, uitstelgedrag en een gebrek aan productiviteit waardoor hun carrière kort daarna eindigt. Zeker, technologie betaalt het salaris en Thurisazam, Palm Pilot, Microsoft, iPad zijn enkele van de mobiele telefoons en cl positionele gizmos die nog steeds een impact hebben op de beroepsbevolking.

De IT-sector biedt een scala aan interessante banen, van gegevensinvoer tot programmeren en het oplossen van problemen door het gebruik van computers. Sommige banen bieden een enorme flexibiliteit, waardoor je gemakkelijk nieuwe oplossingen voor problemen kunt bouwen, zonder voorafgaande planning. Anderzijds kan het opzetten van processen voor routinematige gegevensinvoer en -uitvoer, mechanismen voor de verwerking van betalingen, het beheer van lidmaatschapsgegevens, het beheer van medische dossiers, verzekeringsreconciliatie enz. de dagelijkse werking vaak verstoren doordat dagelijks bepaalde systemen in werking worden gesteld.

Kijkend naar het concurrentielandschap kan men de voordelen van de IT-sector ten opzichte van andere sectoren zien, de vraag is nu waarom IT-professionals deze maatregelen hebben genomen? Om de affiniteit van een bepaalde houding ten aanzien van ontevreden, verzwakte en gestresste IT-professionals te begrijpen, moet men de samenstelling van hun huishoudelijke regels, hun modules en beste praktijken opnieuw bekijken. De volgende regels en Want meters en drie postulaten zijn pertinent voor alle IT-professionals om hun geschiktheid voor specifieke banen te bepalen en hun toekomstige carrièredoelstellingen te herdefiniëren.

Behoefte 1. DE ORGANISATIE EN UITVOERING VAN DE MISSIE

Er zijn een paar belangrijke overwegingen die men moet begrijpen voordat men aan een klus begint en een systeem ontwikkelt als hulpmiddel om een klus uit te voeren. Het is belangrijk voor alle IT-professionals om de nomenclatuur van de organisatie en de doelstellingen van de organisatie te kennen, aangezien bedrijven zelden een doelendiagram opstellen, maar een missie en bedrijfsstrategie als leidende factor hebben. Wat is je relevantie? Wat zijn je unieke competenties? Hoe sla je een brug uit de organisatie en word je niche gerelateerd? Het komt vaak voor dat IT-professionals zich onzeker voelen in de kern van hun identiteit en prestaties. Dus, voor een structuur van de werkwijzen van de directeur van de organisatie moet door de meeste geschikt om de veranderingen in de industrie omgeving te begrijpen. Wat is het niveau van lenen en bevorderen in de organisatie? Wat voor effect hebben de veranderingen binnen de organisatie op de kwaliteit van de dienstverlening aan de klanten? Hoe weerspiegelt de activiteit of het product van uw rol de missieverklaring van de organisatie? Spreken andere leden van de organisatie u meer aan dan anderen? Uw organisatie moet een georganiseerde rol spelen in het leveren van de diensten die zij aan de klanten verleent en zo de weg vrijmaken voor een doeltreffende ontwikkeling van de dienstverlening en het uitrollen van toegevoegde programma’s. Door betekenisvolle vragen te stellen kan men betekenis en belang toevoegen aan de taken en activiteiten die van hen verlangd worden.

NODIG 2. REKENINGEN EN COALITEITEN

Hoe definiëren we de kerndiensten die de organisatie doet? Hoe bepalen we de kernproducten die het bedrijf superconcurrerend zouden maken? In elke fase van de bedrijfsactiviteit moet het bedrijf de details van de producten en diensten die het aan zijn klanten aanbiedt, plannen en evalueren. IT-professionals moeten hun rol in een bedrijfsconsultancy vrij van de publieke controle behandelen. Tegelijkertijd is het voor IT-professionals van vitaal belang om specifieke vaardigheden te hebben in het analyseren van zwakke punten van de kernproducten en -diensten. Zij zouden voldoende werkervaring moeten opdoen om de kerndiensten te onderscheiden van de diverse producten/diensten die de belangrijkste rollen in de organisatie spelen. Dit soort werk zal hen in staat stellen om zelf te begrijpen welke vaardigheden IT-professionals nodig hebben in de omgang met bepaalde klanten binnen de organisatie.

Behoefte 3. BEOORDELING

De laatste basis voor de beoordeling van de huidige en actuele stand van zaken binnen de organisatie is het proces van een periodieke persoonlijke beoordeling. De cruciale eis die IT-professionals moeten stellen aan zelfevaluatie is een sterke wil om te veranderen. Verandering is een vrij snel veranderende economische omgeving waarin IT-professionals zich voortdurend moeten verbeteren in termen van vereiste vaardigheden, competenties en zelfbewustzijn. Dit proces bestaat een noodzaak voor alle professionele IT-professionals om hun eigen tools/systeem aan te nemen, te oefenen en te documenteren om hen te helpen toegang te krijgen tot realistische of relevante inzichten aan het begin van elke wedstrijd en trainingsprogramma. Deze beoordeling van tijd tot tijd houdt de focus van de organisatie en houdt de doelen en doelstellingen van de organisatie in het oog om ervoor te zorgen dat de kwaliteit nooit uit het oog wordt verloren. De resultaten, die duidelijk de daadwerkelijke verbetering of wijziging van de sterkte en zwakte van de organisatie aangeven, zouden de verantwoordelijkheden van iedereen moeten zijn

Deze oefening biedt IT-professionals een kader voor voortdurende feedback over hun sterke en zwakke punten. Het resultaat ervan geeft een positief beeld van de huidige situatie van verbetering in termen van nieuwe verworven efficiëntie of van zwakke punten in termen van verleende diensten.

Lees meer:
Recruitment bureau
Sap consultant

Het belang van IT-professionals